☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Turku

Niedziela 18.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnianie danych z rejestrów i ewidencji

  • Udostępnianie danych z rejestrów i ewidencji

Dane zgromadzone w prowadzonych rejestrach publicznych, udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu
i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U.z 2018r, poz. 29).

 

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych.


Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 2005-09-27 (Dz. U. 2018  poz. 29)
  • Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (wzór)

 

pobierz dokumenty - Rozporządzenie wraz z załącznikiem


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X