☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Turku

Niedziela 18.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

O Urzędzie

Z dniem 01 kwietnia 1990 roku powstało Rejonowe Biuro Pracy w województwie konińskim (zarządzenie Nr 32 Wojewody konińskiego z dnia 28 lutego 1990 r.)

Rejonowe Biuro Pracy działało na podstawie ustawy z dnia 29.12.1989 roku o zatrudnieniu Dz. U. Nr 75, poz. 446.

Schemat organizacyjny Rejonowego Biura Pracy:

  1. Kierownik,
  2. Wieloosobowe stanowisko ds. pośrednictwa pracy,
  3. Wieloosobowe stanowisko ds. Funduszu
  4. Stanowisko ds. informacji i analiz
  5. Stanowisko ds. poradnictwa i orientacji zawodowej,
  6. Administrator sytemu komputerowego,
  7. Kasa,
  8. Stanowisko pracy ds. inwalidztwa.

Od 1 stycznia 1993 roku z mocy ustawy tworzy się Rejonowy Urząd Pracy – ustawa z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 1457 z późn. zm.) oraz zarządzeniem nr 51 MPiPS z dnia 28.10.1992 roku i Rozporządzenia MPiPS z dnia 16 grudnia 1992 w sprawie organizacji szczegółowych zasad i zakresu działania Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku w związku z reformą ustrojową państwa rejonowy urząd pracy zastępuje się wyrazami powiatowy urząd pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 668) ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa.

Z dniem 1 stycznia 2000 roku powiatowe urzędy pracy wchodzą w skład powiatowej administracji zespolonej (samorządy) Dziennik Ustaw z 13 listopada 1998 r. Nr 133 poz. 872.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, określone w szczególności w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy.

Szczegółowe kompetencje Powiatowego Urzędu Pracy w Turku zostały określone w następujących wewnętrznych aktach prawnych:

Statut PUP w Turku pobierz

Regulamin organizacyjny PUP w Turku pobierz

Wytworzył:
Agnieszka Rosiak
Udostępnił:
Przemysław Oleksy
(2014-04-16 08:48:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Oleksy
(2014-05-15 08:47:50)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X