☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Turku

Niedziela 18.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Instrukcja kancelaryjna

 

Podstawowe informacje

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

  

  • Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Pobierz

  

  • Instrukcja Kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Pobierz 

 

UWAGA

Powiatowy Urząd Pracy w Turku, informuje, iż zgodnie z treścią art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Podanie powinno zawierać co najmniej:

  

  • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adres tej osoby (kod pocztowy, miejscowość, ulicę, nr domu) 

i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

W myśl art. 64 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Mając powyższe na uwadze, Powiatowy Urząd Pracy w Turku informuje, iż nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia ww. wymogów formalnych.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wszelkie informacje dotyczące rejestracji, oraz usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez tutejszy Urząd, a także zasad korzystania z oferowanej pomocy, można uzyskiwać telefonicznie pod numerem telefonu 63 280 23 40 (wykaz telefonów) bądź osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, ul. Komunalna 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

  

 

 

Wytworzył:
Przemysław Oleksy
Udostępnił:
Przemysław Oleksy
(2008-01-30 10:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Oleksy
(2014-08-25 13:51:47)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X