☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Turku

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obowiązek informacyjny - RODO

Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Wobec powyższego zgodnie z art. 13 przedmiotowego rozporządzenia informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

            Powiatowy Urząd Pracy w Turku  
            ul. Komunalna 6
            62 – 700 Turek

reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pup.turek.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych, wynikających z ustawy
  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1065 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
  które świadczą usługi na rzecz Administratora,
 • jednostki uprawnione do kontroli.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Posiadają Państwo prawo:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy. podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z ww. przepisów. Odmowa podania danych osobowych równoważna jest z brakiem możliwości rejestracji w Urzędzie oraz jest przeszkodą do skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Wytworzył:
Przemysław Oleksy
Udostępnił:
Przemysław Oleksy
(2018-05-25 09:38:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Oleksy
(2018-05-25 15:05:47)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X